KÖBE-CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG BIZTOSÍTÁS

Jelen gazdasági helyzetben a munkahelyek biztonsága egyre bizonytalanabb.

Az állami segély alacsony mértéke szükségessé teszi az öngondoskodást, melynek sokak számára az egyedül megfizethető formája a CORIS által kínált KÖBE – CORIS Munkanélküliség Biztosítás, mely egyedülálló módon mindösszesen négyféle(!) kockázatra nyújthat fedezetet a feltételek fennállása esetén! Lásd lentebb.

A Munkanélküliség Biztosítás lényege:

Ha Ön munkáltatói rendes felmondás útján (közös megegyezés esetén nem szolgáltat a biztosító) elveszíti állását, valamint regisztrált álláskeresőként álláskeresési járadékban részesül és rendelkezik Munkanélküliség Biztosítással, akkor a Biztosító havonta kiegészíti Önnek az álláskeresési járadékát azzal az 50 000 és 700 000 forint közötti összeggel, melyet Ön szerződéskötéskor biztosítási csomag formájában, nettó jövedelméhez igazodóan választott.

Fontos tudni, hogy a biztosítás várakozási időt is tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy ha Ön a várakozási idő alatt veszíti el állását, akkor a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn. A várakozási idő munkanélküliségi modul esetében 180 nap. Befogadott biztosítási esemény fennállásakor a biztosító nyolc hónapon keresztül szolgáltat.  (beleértve az önrészesedési időszakot, mely munkanélküliség modul esetén 60 nap: vagyis az első 2 hónapban az Állam által biztosított támogatásban részesül, ezt követően a támogatás kiegészül a biztosító által nyújtott szolgáltatással).
A keresőképtelenség modulnál ez annyiban módosul, hogy a Biztosító az Ajánlat aláírását követő 31. naptól fogva nyújt fedezetet. A várakozási idő alatt bekövetkezett baleset, vagy betegség esetén a Biztosító nem szolgáltat.  

Milyen kockázatokra terjed ki a biztosítás?

1.    Munkanélküliség (alapmodul)
Amennyiben önhibáján kívül megszűnik az állása/jogviszonya, a KÖBE – CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG biztosítás 50 000 Ft és 700 000 Ft közötti rendszeres havi juttatásban részesíti.

2.    Keresőképtelenség (opcionális modul)
Amennyiben egy váratlan betegség következtében Ön keresőképtelen állományba kerül, a KÖBE – CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG biztosítás 25 000 Ft és 125 000 Ft közötti rendszeres havi juttatásban részesíti akár 7 hónapig.

3.    Baleseti rokkantság, maradandó egészségkárosodás (opcionális modul)
Amennyiben Ön egy baleset maradandó egészségkárosodást szenved, a KÖBE – CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG biztosítás egyszeri 1 millió és 5 millió Ft közötti juttatásban részesíti.

4.    Baleseti halál (opcionális modul)
Amennyiben Ön egy baleset folytán életét veszti, a KÖBE – CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG biztosítás egy egyszeri 1 millió és 5 millió Ft közötti juttatásban részesíti családját vagy az Ön által megjelölt kedvezményezetteket.

 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kártérítés mértéke függ az Ön által kiválasztott biztosítási csomagtól.
Hatvanhat meghatározott biztosítási csomag alapján választhatja ki a szolgáltatási összegeket, figyelembe véve azt, hogy kiválasztott biztosítási csomag nem haladhatja meg az irányadó havi nettó jövedelmének 70%-át.

Ki lehet biztosított?

Ön akkor igényelheti a KÖBE – CORIS MUNKANÉLKÜLISÉG biztosítást, amennyiben:

·         életkora meghaladja a 22 évet, de nem éri el az 65 évet,

·         Legalább 12 hónapon keresztül ugyanazon munkáltatónál folyamatos és határozatlan tartamú és minimum heti 30 órás jogviszonnyal/munkaviszonnyal rendelkezik.

A pontos befogadási feltételeket a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

Hogyan köthetem meg?
A biztosítás gyorsan és egyszerűen, mindösszesen néhány kattintással megköthető!

          

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fenti termékismertetés tájékoztató jellegű, nem tartalmazza a termékkel kapcsolatos valamennyi információt és nem minősül ajánlattételnek.
A részletes kondíciókat és Biztosítási feltételeket a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató tartalmazza. 

A teljes körű tájékozódás érdekében kérjük, tanulmányozza át az Általános Szerződési Feltételeinket.

Minden felmerülő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére elérhetőségeink bármelyikén!

Letölthető dokumentumok:

KÖBE – CORIS Munkanélküliség Biztosítás (új):

KÖBE-CORIS  Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató.

Letölthető dokumentumok:

 Általános Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató. (871.23 KB)

 Kárbejelentő Munkanélküliség kockázatra. (296.13 KB)

 Kárbejelentő Keresőképtelenség kockázatra. (280.54 KB)

 Kárbejelentő Baleseti Halál kockázatra. (282.15 KB)

 Kárbejelentő Baleseti Maradandó Egészségkárosodás kockázatra. (283.72 KB)